Thuis als dat kan

Iedereen wil graag zo lang mogelijk thuis in de eigen vertrouwde omgeving blijven wonen.  Daar helpen wij graag bij. Met lichte ondersteuning, activiteiten en gezelligheid houd je zelf de regie over hoe je jouw dag indeelt.

Ondersteuning op maat

Vanuit Het Hooge Heem bieden wij verschillende vormen van ondersteuning, zodat je zo lang mogelijk in je eigen huis kunt blijven wonen. We creëren ontmoetingsmogelijkheden, gezamenlijke maaltijden, dagopvang en deelname aan diverse activiteiten. Met de HHH-Pas kun je hieraan meedoen  met aantrekkelijke kortingen. Vraag hem hier aan.

Samen sterk, met zorg als kern

We begrijpen dat thuis blijven wonen niet alleen gaat om de zorg, maar ook om het behouden van je sociale en emotionele welzijn. Daarom leggen we de nadruk op gemeenschapsgevoel en verbondenheid. Onze ondersteuning reikt verder dan de praktische aspecten; het omvat ook het creëren van kansen om anderen te ontmoeten, actief deel te nemen en betrokken te blijven bij de gemeenschap. Kijk voor onze activiteiten in de agenda.

Ontmoetingen

Voor de mensen die in Grootegast en omgeving wonen is het mogelijk om laagdrempelig en ongedwongen andere mensen te ontmoeten. Dat organiseren wij bijvoorbeeld via het BuurtBakkie (samen met sociaal werk De Schans) dat wekelijks in de openbare bibliotheek in Grootegast plaatsvindt. We werken  met de vereniging voor Dorpsbelangen aan het het domeinoverstijgend samenwerken (DOS) waarmee we als ouderenzorgcentrum en het dorp Grootegast elkaar steeds meer vinden. De Pastorie aan de Hoflaan, onderdeel van HHH, wordt komend jaar ingericht als buurthuiskamer.

Een vertrouwde omgeving dichtbij

In Het Hooge Heem bieden wij naast professionele behandelingen en huishoudelijke ondersteuning ook gezelligheid en gezelschap. Kijk in de agenda voor onze activiteiten.

Vragen of aanmelden

Zolang je thuis woont en met korting gebruik wilt maken van de activiteiten van Het Hooge Heem kun je een HHH Pas aanvragen via welzijn@hethoogheem.nl.

Voor dagopvang vindt de aanmelding plaats via het WMO loket van de gemeente Westerkwartier, telefoon 140594. Zie ook de website www.wmo.westerkwartier.nl.

Contact