Parkinson

De ziekte van Parkinson is een ingewikkelde ziekte. De kenmerkende klachten zoals beven, stijfheid en bewegingstraagheid geven moeite met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Daarnaast kan er sprake zijn van cognitieve problemen, zoals geheugenverlies, het richten van aandacht en het denken.

Bijzondere aandacht voor Parkinson

De klachten verschillen van persoon tot persoon en vragen daarom een specialistische behandeling door de verzorgenden en verpleegkundigen die geschoold zijn in het behandelen en begeleiden van mensen met Parkinson. We werken bijvoorbeeld nauw samen met de organisatie Punt voor Parkinson.

Onze medewerkers zijn bekend met de ongemakken van deze ziekte en weten hoe zij hiermee om moeten gaan. De EVV'er coördineert de zorg en werkt nauw samen met de betrokken disciplines zoals de arts, fysiotherapeut, ergotherapeut en logopedist. Structuur en regelmaat is voor deze bewoners heel belangrijk. Samen met familie en naasten wordt gekeken hoe de bewoner met Parkinson het beste ondersteund kan worden.