Vrijheid en veiligheid

Veiligheid en (bewegings-) vrijheid staan in een verpleeghuis soms op gespannen voet met elkaar. In Het Hooge Heem streven we naar maximale bewegingsvrijheid van onze bewoners. Wij kennen geen gesloten afdelingen, maar houden onze bewoners heel goed in het oog.

Kwaliteit van leven

Door aandacht te besteden aan zowel welzijn als de gezondheid van onze bewoners, leren wij elkaar goed kennen. Vrijheidsbeperkende maatregelen zijn niet nodig wanneer wat iemand wil en hoe iemand reageert in verschillende soorten situatie. De bewoner heeft zoveel als mogelijk is de eigen regie en onze collega's sluiten daar bij aan.  Eventueel door het inzetten van technologische innovaties als domotica, altijd in goed overleg met bewoner en familie.

Wet zorg en dwang en cliëntvertrouwenspersoon

Onvrijwillige zorg is zorg waartegen je je verzet. Dat kan van alles zijn: de manier waarop men met je omgaat, de verzorging, verpleging en/of behandeling zelf. Bijvoorbeeld medicijnen die je moet innemen of een dieet dat je moet volgen. Maar ook wanneer je dingen wilt ondernemen die je niet mag, zoals bezoek ontvangen, naar buiten gaan of iemand bellen. Wanneer je te maken krijgt met onvrijwillige zorg kun je contact opnemen met Frank Andriesse. Frank Andriesse is de cliëntenvertrouwenspersoon en kan je helpen. Meer informatie over Frank en zijn contactgegevens vind je hier.

Frank Andriesse is de cliëntenvertrouwenspersoon en kan je helpen.

Neem contact op