Stichting Het Hooge Heem is een kleinschalig woonzorgcentrum in het hart van het dorp Grootegast. We kennen geen hiërarchie en werken samen met al onze collega's als een grote familie aan een fijne dag voor onze bewoners.

Governance

Klaas Lindeboom is de directeur bestuurder van stichting Het Hooge Heem. Een vijfkoppige Raad van Toezicht (RvT) adviseert de bestuurder en houdt toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken.

De RvT heeft een betrokken en actieve rol in hoe zij vorm en inhoud geeft aan de governance. De leden lopen o.a. mee op afdelingen en onderhouden actief contact met de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad. De RvT is duidelijk geen RvT op afstand, maar staat dichtbij de organisatie en is benaderbaar, zonder de bestuurdersrol over te nemen. 

Op de foto v.l.n.r. Ronald Seinen, Petra Koopmans, Berjo Wortmann en Rianne Hazenberg. Nog niet op de foto: Arnold Boekema.

foto OR/CR volgt

De Ondernemingsraad (OR) behartigt de belangen van de medewerkers en de Cliëntenraad (CR) komt op voor de belangen van de bewoners en hun familie.

Klaas Lindeboom, bestuurder

Heb je aandachtspunten of vragen voor deze raden, dan kun je deze stellen via dit mailadres.