Welzijn op Recept

Mensen wonen hier in een kwetsbare periode van hun leven. Iedereen krijgt de medische zorg en ondersteuning die hij/zij nodig heeft, maar de geest wil ook wat. Even een gesprekje samen, of een spelletje. Een wandelingetje of samen fietsen.

Wat doen we zoal?

Familie is er niet op elk moment van de dag, dus dan zetten wij ons samen met vrijwilligers en woonassistenten in voor een fijne dag. We hebben veel vaste activiteiten (sjoelen, bingo, knutselen, zingen, optredens en bewegen) en daarnaast proberen we de verbinding tussen jong en ouder te stimuleren door bijvoorbeeld samen te werken met scholen die komen koken, bloemschikken en spelletjes doen. En elke laatste week van de maand komen alle activiteiten samen onder een bepaald thema.

Iedereen kan meedoen aan deze activiteiten en met de aanschaf van onze HHH Pas ontvang je een korting op arrangementen van Eten&Drinken, activiteiten en optredens.