Financiën en vergoedingen

Voor de meeste vormen van zorg betaal je een eigen bijdrage.

Ook in Het Hooge Heem kennen we tarieven voor een aantal diensten die we (kunnen) verlenen. Zie hiervoor de tarievenlijst 2024.

In de Wlz is een eigen bijdrage Wlz wettelijk verplicht voor mensen van 18 jaar en ouder. Het Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten (CAK) is verantwoordelijk voor de administratie en registratie van de eigen bijdrage Wet langdurige zorg (Wlz). Het CAK berekent jouw eigen bijdrage en stuurt een factuur. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van jouw inkomen en vermogen, jouw huishouding en jouw indicatie.

Voor vragen over de eigen bijdrage verwijzen wij naar de website van het CAK.