Laatste levensfase

Bij Het Hooge Heem zetten we ons in om bewoners en hun dierbaren te ondersteunen tijdens de laatste fase van het leven. Onze palliatieve zorg omvat een toegewijd team van zorgmedewerkers en een aandachtsvelder palliatieve zorg, wiens focus ligt op het bieden van comfort en begeleiding gedurende deze bijzondere periode.

Een zorgzame omgeving 

Het doel van palliatieve zorg is om de levenskwaliteit te verbeteren, waarbij het comfort van onze bewoners centraal staat, juist gedurende deze bijzondere levensfase. We voegen leven toe aan de dagen en besteden aandacht aan lekker eten & drinken, activiteiten binnen de mogelijkheden en de betrokkenheid van familie.

Omringd door zorg en begrip

Ons gespecialiseerde team begrijpt de complexiteit en gevoeligheid van zorg in de laatste levensfase. We bieden niet alleen medische ondersteuning, maar ook emotionele steun voor bewoners en hun naasten. Samen creëren we een omgeving waarin u zich omringd voelt door begrip, comfort en aandacht voor uw individuele behoeften.

Aanvullende voorzieningen

Naast medische zorg bieden we aanvullende diensten om de kwaliteit van leven te bevorderen. Onze aandachtsvelder palliatieve zorg staat klaar om te luisteren naar uw wensen en behoeften, zodat we uw zorgervaring zo comfortabel mogelijk kunnen maken. We streven ernaar om een omgeving te creëren waarin u en uw naasten zich ondersteund en gewaardeerd voelen.