Kwaliteit en tevredenheid

Het Hooge Heem heeft kwaliteit hoog in het vaandel. Niet alleen op papier, maar juist om ervoor te zorgen dat bewoners de zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben en die bijdraagt aan de beleving van een fijne dag.

Het Hooge Heem is gecertificeerd voor het bieden van wonen, zorg en welzijn aan ouderen in Grootegast en omgeving.  Een onafhankelijk onderzoeksinstituut onderzoekt hiervoor jaarlijks de kwaliteit die wij bieden.

Op de website Zorgkaart Nederland staat over ons woonzorgcentrum informatie en beoordelingen door bewoners en/of hun familie.  Je kunt hier zelf ook een waardering achterlaten, graag zelfs.

Verder werken wij in Het Hooge Heem volgens deze privacyverklaring.

U bent niet helemaal tevreden, en dan?

Zorgverlening is mensenwerk bij uitstek en dan kan het best eens voorkomen dat je niet helemaal tevreden bent over onze zorg- en dienstverlening en/of over onze medewerker. Klagen heeft echter bij veel mensen een negatieve klank. Het wordt al gauw gezien als zeuren of mopperen. Dat is jammer, want het uiten van een klacht kan juist bijdragen tot het verbeteren van de zorgverlening van Het Hooge Heem.

Met eventuele klachten kun je altijd terecht bij de teamcoördinator van de betreffende afdeling of de directie. Dit kan mondeling of schriftelijk en je krijgt binnen een week een reactie.

Mocht de klacht niet naar tevredenheid zijn behandeld dan kan de klacht gedeponeerd worden bij de klachtencommissie. Als luisterend oor of voor daadwerkelijke ondersteuning kun je terecht bij de klachtenfunctionaris Mw. G. Sewnandan van de Zonnehuisgroep Noord 0594 - 508508.

Hier vind je een verkorte klachtenbrochure en een uitgebreide klachtenregeling.

Vertrouwens-personen

Onvrijwillige zorg:

Frank Andriesse (06 82531676  of in de weekenden via 085 4874012 of per email: frankandriesse@quasir.nl) staat je bij wanneer je te maken krijgt met onvrijwillige zorg.

Cliëntondersteuning:

Iedereen die recht heeft op zorg uit de wet langdurige zorg (WLZ) kan gebruik maken van cliëntondersteuning. Zie hier voor contactgegevens.

Medewerkers:

Greet Nieuwland (06-31770844) is de vertrouwenspersoon voor medewerkers van Het Hooge Heem.