Op=Op (blik op HHH mei19)

3-5-2019

Wanneer er meer vraag is dan aanbod, dan spreken we van schaarste. En dat geldt zeer zeker ook voor een ouderenzorgvoorziening als Het Hooge Heem. Steeds meer mensen doen een beroep op de ouderenzorg, waardoor het aantal beschikbare plekken steeds kleiner wordt.

Mensen worden ouder, blijven langer thuis wonen en leunen flink op het professionele en persoonlijke netwerk om hen heen. Lang is zorg nog goed te plannen. De familie wordt een actieve mantelzorger, er zijn vrijwilligers, de kerk en het verenigingsleven die allemaal een rol spelen bij deze goed planbare zorg. Maar er kan een moment komen dat op ook echt op is. Dan kan de zorg niet meer door het netwerk worden opgevangen.

Het valt mij op dat de betrokkenheid naar elkaar in het Westerkwartier groot is en dat mensen veel oog voor elkaar hebben. Dat is fijn. Misschien is dat ook wel de verklaring dat men goed op de hoogte is van leeggekomen plekjes in Het Hooge Heem. De leidinggevende die verantwoordelijk is voor het ontvangen van nieuwe bewoners wordt overspoeld met telefoontjes van naasten die meegekregen hebben dat er een plekje in Het Hooge Heem is vrijgekomen. En vaak is de nood dan ook erg hoog. Maar op basis waarvan moet onze leidinggevende een keuze maken? Degene die het eerst heeft gebeld? Degene die een achterdeur kent? Degene die het hardst roept? Degene met de hoogste urgentie? En wie bepaalt dat dan?

U mag van mij aannemen (en mij daar ook op aanspreken) dat wij zo open en transparant mogelijk de afwegingen maken op basis waarvan iemand een plek in Het Hooge Heem krijgt. We werken met indicaties, de bepaling of een indicatie urgent is, in hoeverre de zorg nog planbaar is of niet. Allemaal belangrijke graadmeters. Ook is er onderscheid in het soort beschikbare plaats. Zo zijn er specifieke plaatsen voor mensen met en zonder dementie.

We kunnen geen extra woonplekken creëren helaas. Op is op. Maar om langer thuis wonen beter vol te houden hebben we initiatieven genomen. Mensen zijn zeven dagen per week welkom voor een warme maaltijd, men kan door de week terecht in Het Kleine Heem (dagopvang). Onze vrijwilligers bezorgen verse maaltijden aan huis en op de website www.hethoogeheem.nl staan diverse activiteiten waar mensen uit de omgeving aan mee kunnen doen. En daarin is voorlopig geen sprake van schaarste. Plek genoeg!

Klaas Lindeboom, directeur