Kijk op HHH door Klaas Lindeboom (juli18)

maandag 23 juli 2018

(te) Goede zorg

Alles waar TE voor staat is niet goed behalve tevreden, te koop of te huur. Een bekende uitspraak. Zou te goede zorg ook niet goed zijn ? Een moeilijke vraag. Een vraag waar ik vaak over nadenk. Privé, maar ook in mijn dagelijkse werk, word ik regelmatig met deze vraag geconfronteerd.

Bijvoorbeeld: Tien jaar geleden is mijn nu 76-jarige schoonmoeder behandeld  voor borstkanker. Helaas is deze diagnose recent weer gesteld. Verdrietig en vervelend. Gelukkig is zij inmiddels succesvol geopereerd en zij heeft bestralingen gekregen. Echter….. de specialist heeft haar geadviseerd om ook nog een chemokuur te ondergaan en jarenlang hormoonpillen te slikken. Zij is dus zo goed als genezen maar….met die extra chemo en deze medicijnen wordt het risico om over tien jaar weer terugkerende kanker te krijgen, verder geminimaliseerd. Mijn schoonmoeder is heel duidelijk: “Dat gaan we dus niet doen. Ik weet wat ik heb, ik ben genezen. Ik voel mij goed en moet er niet aan denken om nu nog een jaar zo’n zware behandeling te ondergaan.”

Dat snap ik heel goed. Het gaat om kwaliteit versus kwantiteit. Je kunt wel meer jaren krijgen, maar in hoeverre gaat dat ten koste van de kwaliteit van leven? Gaan we misschien soms te ver in het aanbod van zorg? Iedereen wil oud worden maar oud zijn…deze uitspraak heb ik hier al eens eerder gedaan. Een eenduidig antwoord is niet te geven. Feit is en blijft wel dat de laatste levensfase van mensen helaas in de meeste gevallen met aftakeling en ziekte gepaard gaat. De vraag in deze fase naar kwaliteit vind ik meer en meer belangrijk worden.

Dit is ook het mooie en specifieke van een Specialist Ouderengeneeskunde. Als arts heb je ooit de eed afgelegd om mensen beter te maken. Bij de Specialist Ouderengeneeskunde is dat verschoven naar een kwalitatief goede laatste levensfase, een fase waarin de kwaliteit boven de kwantiteit gaat.

Bij ons in Het Hooge Heem bieden wij goede zorg. Zorg die gericht is op het welzijn en welbevinden van onze bewoners.  Samen met de bewoner en de familie wordt hier uiterst zorgvuldig in gewikt en gewogen. De discussie of de zorg TE goed is, daar kan ik oprecht geen antwoord op geven. Wel weet ik dat de wereld verandert. Binnen alle mogelijkheden die er zijn verwelkom ik graag de vraag of de zorg in sommige gevallen niet TE goed is…