Interview met Nicole Doornbos

woensdag 6 november 2019

Nicole Doornbos, manager HRM voor Het Hooge Heem en Vredewold, heeft een interview gegeven voor de website van Leren is altijd. Deze website gaat over leren & ontwikkelen in organisaties voor zorg en welzijn. De website is een initiatief van 17 zorgorganisaties en 5 onderwijsinstellingen, alle werkzaam in de provincie Groningen, het werkgebied van Zorgkantoor Menzis. Deze organisaties hebben zich voor het realiseren van hun kwaliteitsdoelen verenigd in het Convenant Verpleeghuizen Zorgkantoorregio Groningen.

Lezen? Klik op https://lerenisaltijd.nl/interview/interview-nicole-doornbos/