Ik Zorg (Kijk op HHH-nov18)

20-11-2018


Ik Zorg

‘Ik Zorg’ is de prachtige titel van een landelijke campagne die door het ministerie van VWS samen met de zorgorganisaties de komende jaren wordt opgepakt om meer mensen te interesseren voor een baan in de zorg.

We weten allemaal dat er meer ouderen en steeds minder werkenden komen. Dat is positief: We leven steeds gezonder en behouden tot op hoge leeftijd onze vitaliteit en onafhankelijkheid. We lossen veel ziektes op, mensen wonen langer thuis en de samenleving is een kanteling terug aan het maken dat wij weer meer voor elkaar zorgen en naar elkaar omkijken. Niks mis mee.

Toch?

Maar: Met het ouder worden van de mensen neemt ook het aantal kwetsbare ouderen met een vorm van dementie toe. Dit is nu net die vreselijke ziekte waar geen medicijn voor is. Dit betekent dat de vraag naar ouderenzorg toeneemt en voorlopig ook nog wel even blijft toenemen. Dat, gecombineerd met de eerdere constatering van een krimpende beroepsbevolking, leidt tot een gapende kloof tussen vraag en aanbod van personeel in de zorg.

Gelukkig heeft de politiek het mogelijk gemaakt dat geld niet langer het grootste knelpunt in de ouderenzorg is. Er is de komende jaren veel, heel veel extra geld beschikbaar gesteld voor extra handen aan het bed. De enorme uitdaging is nu dus het behouden en het vinden van die extra handen.

Werken in de (ouderen)zorg is niet aantrekkelijk. En daar steekt de campagne ‘Ik Zorg’ op in. Onze eigen medewerkers zijn onze beste ambassadeurs. Bij Het Hooge Heem hebben vijf enthousiaste collega’s meegedaan met de campagne. Op de website van Het Hooge Heem, maar ook op de landelijke site van ‘Ik Zorg’ staan onze toppers te stralen en vertellen ze waarom het werken met deze doelgroep zo bijzonder is en waarom het zoveel voldoening geeft.

Ik ben optimistisch dat wij de komende jaren het werken in de ouderenzorg aantrekkelijker gaan maken. En dat wij straks in de volle breedte 1 miljoen trotse en gelukkige medewerkers in de zorg hebben.

Klaas Lindeboom, directeur