Zorgappartementen

Als u het zorgappartement binnenkomt, treft u een grote woonkamer met aansluitend de keuken. De aparte slaapkamer is via een schuifdeur te betreden, evenals uw eigen douche- en toiletruimte. Vanuit de ruime centrale gang kunt u eenvoudig de gezamenlijke ruimtes  en faciliteiten bereiken.

Elke verdieping heeft bijvoorbeeld een grote huiskamer, waarin verschillende activiteiten worden georganiseerd, zowel in groepsverband als individueel. Door te variëren met kleuren en materialen is iedere huiskamer uniek. 

De zorgappartementen in Het Hooge Heem zijn geschikt om alleen of samen met een partner in te wonen (partneropname). Beiden hebben dan een WLZ-indicatie nodig.

Binnen Het Hooge Heem kennen we twee vormen van wonen: groepswonen (hier wonen voornamelijk mensen met psychogeriatrische problemen) en individueel wonen.

Daarnaast is er een mogelijkheid voor een kortdurende opname en indien nodig wordt overbruggingszorg geregeld door het wachtlijstbeheer.

Palliatieve (terminale) zorg

Het Hooge Heem biedt voor de bewoners palliatieve zorg. De inzet van zorgmedewerkers en de aandachtsvelder palliatieve zorg is erop gericht om de bewoner, zijn familie en naasten te ondersteunen in de laatste levensfase.

Er is sprake van palliatieve zorg wanneer genezing niet meer mogelijk is. Bijvoorbeeld in het geval van kanker die uitbehandeld is. Maar ook van ziekten zoals dementie, COPD of hartfalen kunnen mensen niet genezen. Terwijl mensen met deze ziekten wel weken, maanden of zelfs jaren kunnen leven. Het doel van het verlenen van palliatieve zorg is het verbeteren van de kwaliteit van leven oftewel: het zo comfortabel mogelijk maken van het leven van onze bewoners. Juist in deze levensfase.

Ondersteuning bij de ziekte van Parkinson

De ziekte van Parkinson is een ingewikkelde ziekte. De kenmerkende klachten zoals beven, stijfheid en bewegingstraagheid geven moeite met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Daarnaast kan er sprake zijn van cognitieve problemen zoals geheugenverlies, de aandacht en het denken.

De klachten verschillen van persoon tot persoon en vragen daarom om een specialistische behandeling door de verzorgenden en verpleegkundigen die geschoold zijn in het behandelen en begeleiden van mensen met Parkinson. Onze medewerkers zijn bekend met de ongemakken van deze ziekte en weten hoe zij hier mee om moeten gaan. Een verzorgende coördineert de zorg en werkt nauw samen met de betrokken disciplines zoals de arts, fysiotherapeut, ergotherapeut en logopedist. Aan de hand van uw dossier bespreken zij samen met u welke zorg en behandeling het beste bij uw past.
 

Wachtlijst enzo

Momenteel (september 2023) is de situatie als volgt:
PG zorg: Wachtlijst
Groepszorg: Wachtlijst
Individuele zorg: Wachtlijst

Wachttijden kunnen variëren van een maand tot enkele maanden. 

Neem contact met ons op voor de actuele situatie.

Eigen bijdrage

Voor de meeste vormen van zorg betaalt u een eigen bijdrage. 

In de Wlz is een eigen bijdrage Wlz wettelijk verplicht voor mensen van 18 jaar en ouder. Het Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten (CAK) is verantwoordelijk voor de administratie en registratie van de eigen bijdrage Wet langdurige zorg (Wlz). Het CAK berekent uw eigen bijdrage en stuurt u een factuur. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en vermogen, uw huishouding en uw indicatie.

Vragen over de eigen bijdrage

Heeft u vragen over de eigen bijdrage dan kunt u contact opnemen met het CAK. Meer informatie over de eigen bijdrage vindt u op de website van het CAK.

Cliëntondersteuning

Iedereen die recht heeft op zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) kan hulp krijgen van een cliëntondersteuner. Hij of zij ondersteunt u of uw naaste met al uw vragen rondom het regelen en de uitvoering van langdurige zorg. 

U heeft recht op deze cliëntondersteuning als u een indicatie heeft van het CIZ voor zorg uit de Wet langdurige zorg. 

Wat is cliëntondersteuning?

De cliëntondersteuner denkt met u mee over hoe u de zorg, die het beste bij uw situatie past, goed kunt organiseren. De cliëntondersteuning is vooral gericht op de versterking van uw positie, zodat u weloverwogen keuzes kunt maken over uw zorg. Een cliëntondersteuner staat naast u, denkt mee (los van alle partijen) en betrekt waar mogelijk uw sociale netwerk (bijvoorbeeld familie, mantelzorgers en vrijwilligers) bij het zoeken naar oplossingen. De cliëntondersteuner kent het zorgaanbod in uw buurt. Meer (contact-)informatie is te vinden in het Cliëntondersteuningsdocument van het zorgkantoor.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de zorgappartementen of de wachtlijst voor Het Hooge Heem? Dan kunt u bellen naar instroomcoördinator mevrouw C. Haan-Hertsenberg 06-82062762 (aanwezig op maandag - woensdag - donderdag) of stuur ons een bericht via e-mail

De voordeur van het zorgappartement.
Grote ruime woonkamer met keukentje.

 

Slaapkamer, via schuifdeur bereikbaar.
Eigen badkamer.


 

Veel licht op de gang.
Gezamenlijke woonkamer.

 

Kleurrijk ingericht met oude en nieuwe elementen.
Elke woonkamer is uniek.