Wet zorg en dwang

Cliëntenvertrouwenspersoon

Mijn naam is Frank Andriesse en ik help u als u vindt dat u te maken heeft met onvrijwillige zorg. Onvrijwillige zorg is zorg waartegen u zich verzet. Dat kan van alles zijn: de manier waarop men met u omgaat, de verzorging, verpleging en/of behandeling zelf. Bijvoorbeeld medicijnen die u moet innemen of een dieet dat u moet volgen. Maar ook wanneer u dingen wilt ondernemen die u niet mag, zoals bezoek ontvangen, naar buiten gaan of iemand bellen.

Hoe kan ik helpen?

  • Uitleggen waar u recht op heeft en wat u wel mag/kunt
  • Samen met u kijken hoe we er iets aan kunnen veranderen. Situatie duidelijk krijgen, brieven schrijven, gesprekken voorbereiden, klachtenprocedure opstarten.
  • Aanwezig zijn bij gesprekken die gaan over uw zorg

Uiteraard ben ik onafhankelijk en ik sta naast u als bewoner. Ik heb ook een geheimhoudingsplicht, dus u kunt op mij vertrouwen. Meer informatie over de wet Zorg en Dwang en mijn rol als cliëntenvertrouwenspersoon: www.dwangindezorg.nl.

Als u contact met mij wilt opnemen kan dat per telefoon 06 82531676  of in de weekenden via 085 4874012 of per 
e-mail: frankandriesse@quasir.nl, maar ik kom ook regelmatig langs en dan mag u mij aanspreken.