Vrienden van Het Hooge Heem

Word ook Vriend van Het Hooge Heem!

De stichting Vrienden van Het Hooge Heem maakt extraatjes mogelijk die niet uit het reguliere zorgbudget kunnen worden gefinancierd. Word ook Vriend van Het Hooge Heem en maak nét dat beetje extra voor onze bewoners mogelijk. 

U kunt Vriend worden door jaarlijks een bedrag te doneren aan de stichting Vrienden van Het Hooge Heem. Het rekeningnummer voor giften is NL74 RABO 0354 1158 47. Stuur ons een e-mail, dan nemen wij contact met u op over de voorwaarden en de spelregels. Hier vindt u de folder van 2021.

Algemene informatie

De Stichting Vrienden van Het Hooge Heem is een Algemeen Nut Beogende Instelling oftewel een ANBI. Vanaf 1 januari 2014 moet iedere ANBI op haar internetsite de volgende gegevens publiceren:

  • De naam van de instelling: Stichting Vrienden van Het Hooge Heem 
  • Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer: 823064293
  • Het post- of bezoekadres van de instelling: De Gast 4, 9861 BM Grootegast. E-mail: vriendenvanhethoogeheem@gmail.com.
  • Een duidelijke beschrijving van de doelstelling: Het bevorderen van de woon- en leefomstandigheden en het welzijn van de bewoners van woonzorgcentrum Het Hooge Heem, gevestigd te Grootegast. En het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
  • Beleidsplan 2022: Voor 2022 is het doel van de Stichting “Vrienden van Het Hooge Heem” om zich nog steviger als een zelfstandige en zichtbare stichting te presenteren en te profileren. Hopelijk zal corona dit jaar geen beperking vormen voor de organisatie van grootschalige activiteiten. 
  • De bestuurders: Mevrouw H. Sikkema (voorzitter), mevrouw W.M. Brouwer (penningmeester), de heer B.J. Wortmann (secretaris), mevrouw M.J. Struis (algemeen bestuurslid).
  • Het beloningsbeleid: er zijn geen medewerkers in dienst.
  • Het jaarverslag van 2021