Vrienden van Het Hooge Heem

Word ook Vriend van Het Hooge Heem!

De stichting Vrienden van Het Hooge Heem maakt extraatjes mogelijk die niet uit het reguliere zorgbudget kunnen worden gefinancierd. Word ook Vriend van Het Hooge Heem en maak nét dat beetje extra voor onze bewoners mogelijk. 

U kunt Vriend worden door jaarlijks een bedrag te doneren aan de stichting Vrienden van Het Hooge Heem. Het rekeningnummer voor giften is NL74 RABO 0354 1158 47. Stuur ons een e-mail, dan nemen wij contact met u op over de voorwaarden en de spelregels. 

Algemene informatie

De Stichting Vrienden van Het Hooge Heem is een Algemeen Nut Beogende Instelling oftewel een ANBI. Vanaf 1 januari 2014 moet iedere ANBI op haar internetsite de volgende gegevens publiceren:

  • De naam van de instelling: Stichting Vrienden van Het Hooge Heem 
  • Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer: 823064293
  • Het post- of bezoekadres van de instelling: De Gast 4, 9861 BM Grootegast. E-mail: communicatie@hethoogeheem.nl.
  • Een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI: staat omschreven in de statuten.
  • De bestuurders: Mevrouw H. Sikkema (voorzitter), mevrouw I. Brouwer (penningmeester), de heer B. Wortmann (secretaris), 1 vacature.
  • Het beloningsbeleid: er zijn geen medewerkers in dienst.
  • Een financieel verslag (2019) en een activiteitenverslag (2019).