Organisatie

Er werken ruim 160 mensen bij Het Hooge Heem, verdeeld over de verschillende afdelingen. In het organogram is de organisatie per 15 februari 2021 in beeld gebracht. De actuele personele samenstelling is opgenomen in het jaarverslag 2020.

Raad van Bestuur

Bestuurder: Dhr. K. Lindeboom

Link naar Overzicht onkostenvergoeding Raad van Bestuur 2021

Raad van Toezicht

Voorzitter: Dhr. R. Seinen - auditcommissie & remuneratiecommissie

Leden:      Mw. B. Besling - kwaliteitscommissie

                 Mw. K. Hazenberg - kwaliteitscommissie

                 Dhr. B. Wortmann - remuneratiecommissie & stichting Vrienden van HHH

                 Mw. P. Koopmans - auditcommissie

Wonen, welzijn en zorg

De bewoners wonen in drie verschillende afdelingen: Toren Oost, Toren West, afdeling Zuid. En in de aanleunwoningen. 

Voor het wachtlijstbeheer en intake van nieuwe bewoners is mevrouw C. Haan-Hertsenberg de contactpersoon.

Binnen alle zorgteams wordt gewerkt met Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV), deze zijn onder meer verantwoordelijk voor het onderhouden van contacten met de bewoner en hun familie. In Het Hooge Heem wordt gewerkt met een Elektronisch Zorgdossier.

Facilitaire dienst

De afdeling facilitaire dienst is onderverdeeld in 3 afdelingen: keuken, huishouding en technische dienst.

Keuken

Dagelijks worden er vele maaltijden bereid door een vast team van medewerkers. Om aan de wensen van de bewoners te voldoen, wordt er gewerkt met een keuzemenu.

Naast de maaltijdvoorziening voor de bewoners van Het Hooge Heem, wordt er gekookt voor de maaltijdvoorziening “Tafeltje Dekje”. Deze maaltijden worden door een groep vrijwilligers dagelijks rondgebracht.
De kern van het hebben van een eigen keuken is gelegen in de aandacht voor beleving en welzijn rondom eten en maaltijden. En gastvrijheid is in 2021 een belangrijke pijler geworden onder de organisatie van de keuken.
Coördinator gastvrijheid: Dhr. R. Dolislager.  

Huishouding

De huishouding is verantwoordelijk voor de schoonmaak van alle algemene ruimtes en de appartementen van de bewoners. Het Hooge Heem doet de was van de bewoners in eigen beheer. Hoofd huishouding: Mw. A. Bonnema

Technische dienst

De technische dienst is belast met het onderhoud en de reparatie van allerlei voorkomende storingen. Naast de werkzaamheden in Het Hooge Heem wordt ook de taak als huismeester vervuld in de aanleunwoningen.
Gebouwenbeheer: Dhr. H. van der Bunt

Administratie

Dagelijks is de administratie bemand vanaf 8.30 uur tot 17.00 uur.

De administratie is onder andere verantwoordelijk voor: facturatie, cliënt-administratie, personeels- en salarisadministratie. Ook biedt de administratie secretariële ondersteuning aan het management en verzorgt het diverse receptietaken.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een vast onderdeel van de bedrijfsvoering. Bewustwording in alle lagen van de organisatie blijft een belangrijk aspect van de duurzaamheidsambities. De ambitie en concrete doelen zijn te vinden in het duurzaamheidsdocument dat elk jaar wordt geactualiseerd.