Bezoekregeling vanaf 1 juli

25-6-2020

Hier vindt u de bezoekregeling voor het bezoek aan Het Hooge Heem zoals we deze in fases gaan opbouwen. In deze bezoekregeling zijn de fases 1 (loopt tot 15 juni) en 2 (loopt tot 15 juli) beschreven. Toegevoegd zijn de afspraken en spelregels die gelden vanaf 1 juli tot en met 1 september 2020, naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet van 24 juni 2020.

Dit document is tot stand gekomen in nauwe samenspraak met de GGD en is afgestemd met de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad.

In de loop van de zomervakantie is afgesproken dat een afspraak maken van tevoren niet meer nodig is.

Onze gastvrouwen ontvangen u, stellen u de belangrijkste gezondheidsvragen en registreren uw contactgegevens. Van tevoren een afspraak maken hoeft dus niet meer, u kunt spontaan langs komen.

U bent - onder voorwaarden - van harte welkom in Het Hooge Heem.