Kortdurend verblijf ouderen

Naast een groot aantal zorgappartementen, biedt woonzorgcentrum het Hooge Heem ook ruimte voor tijdelijk, kortdurend verblijf (ELV). Gedurende een afgebakende periode, waarin een oudere niet zelfstandig kan wonen, wordt een eenpersoonskamer beschikbaar gesteld. Bijvoorbeeld tijdens een herstelperiode na een ongeval of ziekte. Daarnaast is de mogelijkheid om via de WMO gebruik te maken van respijt zorg. Hiermee kan de mantelzorger tijdelijk worden ontlast van de zorg van een familielid. Het betreffende  familielid kan dan, in overleg met uw huisarts, hier tijdelijk logeren. 

Palliatieve (terminale) zorg

Het Hooge Heem biedt ook tijdens het kortdurend verblijf palliatieve zorg. De inzet van zorgmedewerkers en de aandachtsvelder palliatieve zorg is erop gericht om de bewoner, zijn familie en naasten te ondersteunen in de laatste levensfase.

Er is sprake van palliatieve zorg wanneer genezing niet meer mogelijk is. Bijvoorbeeld in het geval van kanker die uitbehandeld is. Maar ook van ziekten zoals dementie, COPD of hartfalen kunnen mensen niet genezen. Terwijl mensen met deze ziekten wel weken, maanden of zelfs jaren kunnen leven. Het doel van het verlenen van palliatieve zorg is het verbeteren van de kwaliteit van leven oftewel: het zo comfortabel mogelijk maken van het leven van onze bewoners. Juist in deze levensfase.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over een kortdurende verblijf of over een WLZ- indicatie neem dan contact op met wachtlijstbeheer,

 06-82062762 of stuur ons een e-mailbericht.

Kamer met eigen sanitaire voorzieningen 

Elke kamer beschikt over eigen sanitair: zowel een douche als toilet is aanwezig. Ook kan er gedurende deze periode gebruik worden gemaakt van alle gemeenschappelijke faciliteiten en diensten van Het Hooge Heem. 

Kortdurend verblijf.
Kortdurend verblijf.