Klachtenprocedure clienten

U bent niet helemaal tevreden, en dan?

Zorgverlening is mensenwerk bij uitstek en dan kan het best eens voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent over onze zorg- en dienstverlening en/of over onze medewerker. Klagen heeft echter bij veel mensen een negatieve klank. Het wordt al gauw gezien als zeuren of mopperen. Dat is jammer, want het uiten van een klacht kan juist bijdragen tot het verbeteren van de zorgverlening van Het Hooge Heem.

Met eventuele klachten kunt u te altijd terecht bij de teamleider van de betreffende afdeling, het diensthoofd of de directie. Dit kan mondeling of schriftelijk . De verantwoordelijke leidinggevende zal zo spoedig mogelijk de klacht in behandeling nemen en u binnen een week in kennis stellen van het resultaat.

Mocht uw klacht niet naar tevredenheid zijn behandeld dan kunt u uw klacht deponeren bij de klachtencommissie. Als luisterend oor of voor daadwerkelijke ondersteuning kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris Mw. G. Sewnandan van de Zonnehuisgroep Noord 0594 - 508508.

Overigens is Greet Nieuwland (06-31770844) de vertrouwenspersoon voor medewerkers van Het Hooge Heem.

Zie hier voor de volledige tekst van onze klachtenbrochure. De uitgebreide klachtenregeling vindt u hier.