Cliëntenraad

Elk verzorgingshuis heeft een eigen Cliëntenraad (CR). Ook Het Hooge Heem heeft een cliëntenraad. Daarnaast is er een Landelijke Overkoepelende Cliëntenraad (LOC). Onder cliënten verstaan we alle bewoners van Het Hooge Heem inclusief de aanleunwoningen die zorg van Het Hooge Heem ontvangen. De Cliëntenraad komt op voor de belangen van alle cliënten.

Waarom een Cliëntenraad?

Door de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ 2018) moet iedere zorginstelling een Cliëntenraad hebben. En daar zijn we blij mee. We vinden het belangrijk dat cliënten of hun vertegenwoordigers meepraten, meedenken en adviseren over de kwaliteit van zorg die we bieden. In bepaalde gevallen heeft de Cliëntenraad instemmingsrecht. De Cliëntenraad kan als enige praten vanuit de ervaring van de cliënt en kijkt als het ware door de bril van de cliënt. 

Wat doet de cliëntenraad?

De Cliëntenraad komt op voor de algemene belangen van de cliënt. De Cliëntenraad adviseert de Raad van Bestuur bij belangrijke beslissingen zoals het huisvestingsbeleid, ingrijpende verbouwingen en nieuwbouw. Over bepaalde onderwerpen heeft de Cliëntenraad instemmingsrecht. Dat zijn onderwerpen die cliënten direct raken. Bijvoorbeeld de procedure voor het opstellen van de zorgplannen, algemeen beleid over kwaliteit, veiligheid, hygiëne, voedingsaangelegenheden, recreatiemogelijkheden, inrichting van zorgruimtes bij ingrijpende verbouwing of nieuwbouw. 

Werkwijze

De Cliëntenraad is zelfstandig en onafhankelijk. Dit betekent dat de raad zelf haar standpunten bepaalt. En ook soms ongevraagd advies geeft. Zo geeft de raad cliënten een stem.

De Cliëntenraad heeft vijf keer per jaar overleg met de Raad van Bestuur en twee keer per jaar met de Raad van Toezicht. 
De raad wil weten wat er leeft onder cliënten. Daarom gaan de leden regelmatig in gesprek met cliënten en mantelzorgers. Bijvoorbeeld door aanwezig te zijn bij bijeenkomsten en activiteiten.

Contact

Heeft u vragen of wilt u een onderwerp onder de aandacht brengen bij de Cliëntenraad?

Dan kunt u een e-mail of een brief sturen. Ook kunt u bellen met Het Hooge Heem en vragen teruggebeld te worden door de Cliëntenraad.

 

Adres          :         Cliëntenraad Het Hooge Heem
                              De Gast 4
                              9861 BM Grootegast

Mailadres    :         infoclientenraad@hethoogeheem.nl

Telefoon     :          0594-695800