Vrienden van Het Hooge Heem

De Stichting Vrienden van Het Hooge Heem is een Algemeen Nut Beogende Instelling oftewel een ANBI. Vanaf 1 januari 2014 moet iedere ANBI op haar internetsite de volgende gegevens publiceren:

  • De naam van de instelling: Stichting Vrienden van Het Hooge Heem 
  • Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer: 823064293
  • Het post- of bezoekadres van de instelling: De Gast 4, 9861 BM Grootegast
  • Een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI: staat omschreven in de statuten.
  • De bestuurders: voorzitter; Mw. I. Brouwer , penningmeester; de heer J.O. Bakker, secretaris; de heer K. Lindeboom
  • Het beloningsbeleid: er zijn geen medewerkers in dienst.
  • Een actueel verslag (2017) van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording.  
  • Het beleidsplan (wordt nog aan gewerkt) van de  St. Vrienden van Het Hooge Heem