Organisatie

Er werken ruim 140 mensen bij Het Hooge Heem, verdeeld over de verschillende afdelingen. De actuele personele samenstelling is opgenomen in het kwaliteitsjaarverslag 2018.

Management

Directeur: Dhr. K. Lindeboom

Voorzitter Raad van Toezicht a.i.: de heer R. Seinen

Verzorging
Toren Oost

Leidinggevende: Dhr. M. Tjeerdsma

Aanleunwoning, Oost begane grond, Oost 1, Oost 2, Oost 3

Activiteitenbegeleiding.

Thuiszorg (N.B. De thuiszorg van Het Hooge Heem (VPT) is alleen inzetbaar in de aanleunwoningen. In de wijk wordt geen thuiszorg geboden.)

Toren West en afd. Zuid

Leidinggevende: Mw. C. Haan-Hertsenberg

West begane grond, West 1, West 2, West 3 en Zuid

Dagbesteding en wachtlijstbeheer.

Binnen alle teams wordt gewerkt met Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV), deze zijn onder meer verantwoordelijk voor het onderhouden van contacten met de bewoner en hun familie.                          In Het Hooge Heem wordt gewerkt met een Elektronisch Zorgdossier.

Facilitaire dienst

De afdeling facilitaire dienst is onderverdeeld in 3 afdelingen: keuken, huishouding en technische dienst.

Keuken

Dagelijks worden er vele maaltijden bereid door een vast team van medewerkers. Om aan de wensen van de bewoners te voldoen, wordt er gewerkt met een keuzemenu.

Naast de maaltijdvoorziening voor de bewoners van Het Hooge Heem, wordt er gekookt voor de maaltijdvoorziening “Tafeltje Dekje”. Deze maaltijden worden door een groep vrijwilligers dagelijks rondgebracht.
Hoofd keuken: Dhr. R. Dolislager    

Huishouding

De huishouding is verantwoordelijk voor de schoonmaak van alle algemene ruimtes en de appartementen van de bewoners. Het Hooge Heem doet de was van de bewoners in eigen beheer. Hoofd huishouding: Mw. A. Bonnema

Technische dienst

De technische dienst is belast met het onderhoud en de reparatie van allerlei voorkomende storingen. Naast de werkzaamheden in Het Hooge Heem wordt ook de taak als huismeester vervuld in de aanleunwoningen.
Gebouwenbeheer: Dhr. H. van der Bunt

Administratie

Dagelijks is de administratie bemand vanaf 8.30 uur tot 17.00 uur.

De administratie is onder andere verantwoordelijk voor: facturatie, cliënt-administratie, personeels- en salarisadministratie. Ook biedt de administratie secretariële ondersteuning aan het management en verzorgt het diverse receptietaken.